کلید ترموستاتیک KNX ، ترموستات هوشمند KNX ، کلید 4 پل KNX ، کلید 8 پل KNXT تاچ پنل KNX

ست کلید ماژولار هوشمند سیترون CITRON

مدل SC-TK-5.2


کلید ماژولار 3 ماژول سیترون CITRON مبتنی بر پروتکل KNX ساگار با تمامی تجهیزات استاندارد KNX

ست کلید ماژولار هوشمند سیترون CITRON

مدل SC-TK-5.1


کلید ماژولار 2 ماژول سیترون CITRON مبتنی بر پروتکل KNX ساگار با تمامی تجهیزات استاندارد KNX

کنترلر دیمر 5 کانال KNX سیترون CITRON

مدل SC-CD-01


کنترلر دیمر 4 کانال  سیترون CITRON پشتیبانی از پروتکل KNX قابل اتصال به تمامی برندهای KNX

دیمر 6 کانال KNX سیترون CITRON

مدل SC-DK-06


دیمر 6 کانال سیترون CITRON مبتنی بر پروتکل KNX قابل اتصال به تمامی برندهای KNX

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram