کلید لمسی دیمر هوشمند 

WiFi Dimmer Touch Switch 

به کمک کلید لمسی دیمر شما می توانید شدت نور محیط خانه هوشمند خود را تنظیم کنید. این کلید لمسی هوشمند به شما کمک می کند تا بر اساس شدت نور در طول شبانه روز،  نور محیط خانه را تنظیم کنید.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram