کنترلر هوشمند تجهیزات IR+RF


فقط با یک کلیک، تمامی ریموت کنترل های خود را داخل کنترلر هوشمند ذخیره کنید و پس از آن تمامی فرامین را از طریق نرم افزار خانه هوشمند Smart Life صادر کنید. شما می توانید ریموت کنترل تمامی تجهیزات خانگی مانند تلویزیون، ماهواره، سینما خانگی، پرده برقی، پنکه برقی، فن سقفی، چایی ساز و هر گونه وسایل برقی که دارای ریموت کنترل با سیگنال IR و یا RF 433 یا RF 315 را داخل کنترل هوشمند ذخیره کنید.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram