پریز هوشمند IoT

WiFi Smart plug

پریز هوشمند یا Smart Plug یک پریز قابل جابجایی با پشتیبانی از پروتکل ارتباطی WiFi است. پریز هوشمند پرکاردترین محصول از سبد محصولات خانه هوشمند محسوب می شود. شما می توانید با کمک نرم افزار قدرتمند Smart Life اما زیبا را در کنترل خود قرار دهید.  کنترل تمامی لوازم خانگی غیر هوشمند را می توانید با کمک این پریز هوشمند یا Smart Plug به یک وسیله تمام هوشمند تبدیل کنید. 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram