کلید لمسی هوشمند سری F

کلید لمسی هوشمند سری F  یک کلید هوشمند فریمدار  با طراحی لوکس است. این خانواده از کلید های لمسی هوشمند خانه هوشمند پارسگال نیز مانند سری ECO مبتنی بر هوشمندسازی IoT است و از پروتکل ارتباطی WiFi جهت اتصال به شبکه خانه هوشمند استفاده میکند. نرم افزار قدرتمند Smart Life نیز مثل همیشه نرم افزار خانه هوشمند شما خواهد بود.

طراحی ساده و حرفه ای

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram