سنسور دود هوشمند z-wave اوبلو


OBLO z-wave Smoke Sensor

 سنسور هوشمند دود z-wave اوبلو

OBLO z-wave Smoke Sensor

این سنسور یک آشکارساز دود با پشتیبانی از پروتکل های محبوب هوشمند سازی خانگی یا همان z-wave  و zigbee  است. این سنسور پس از شناسایی ذرات معلق دود در هوا زنگ اعلام هشدار داخلی خود را  فعال میکند.  پس از شناسایی دود آلارم هشدار با فرکانس 85dB صادر می شود و همزمان خانه هوشمند می تواند با ارسال پیام برای کاربر خود، آن را از وضعیت خانه باخبر سازد. استفاده از تکنولوژی بی سیم بکار رفته در این سنسور تضمین کننده عملکرد با ثبات در طول زمان خواهد بود.

سیستم اعلام هشدار سیگار

یکی از نگرانی هایی که در خانه های هوشمند z-wave اوبلو OBLO بطور کامل رفع خواهد شد، مراقبت از عزیزانمان است.

با حضور سنسور دود هوشمند z-wave اوبلو OBLO، دیگر نگران حضور دود ناشی از سیگار نباشید. این سنسور هوشمند با شامه قوی در هر زمان از شبانه روز دود خطرناکی را حس کن گزارش وضعیت ناسالم را به شما گزارش خواهد داد. 

 

 

 

 

 

بهترین انتخاب برای یک هتل هوشمند

با راهکارهای هوشمندسازی هتل اوبلو OBLO

 

سنسور اعلام هشدار دود z-wave اوبلو OBLO ، می تواند مسئولیت ایمنی مهمانان و یا کارکنان هتل را بر عهده بگیرد. سنسور دود هوشمند اوبلو OBLO  در داخل اتاق های کارکنان و میهمانان هتل قرار میگیرد تا شما اطمینان حاصل کنید که برای هیچ یک از آنها اتفاقی رخ نخواهد داد. در صورت وقوع حریق زنگ اعلام هشدار بصورت اتوماتیک به صدا در خواهد آمد تا بتوانید در سریعترین زمان بهترین واکنش را نشان دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین مکان را برای نصب سنسور دود انتخاب کنید 

سنسور اعلام هشدار دود را در مناطق آسیب پذیر خانه قرار دهید. بهترین راه برای بالابردن ایمنی خانه یافتن بهترین مکان برای نصب سنسور دود است. بر اساس میزان حساسیت مناطق مختلف خانه می توانید این چینش را انجام دهید 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram