منبع تغذیه KNX برند سیترون

CiTRON KNX power supply

SC-PK-640

منبع تغذیه سیترون Citron مدل SC-PK-640 یک منبع تغذیه عالی و قدرتمند برای شبکه KNX است. این محصول یک ترکیب هنر و فناوری است. منبغ تغذیه در ساختار شبکه KNX نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. با انتخاب نادرست یک بحران بی نهایت را برای خود ایجاد خواهید کرد. با سیترون آرامش را در خانه هوشمند بدست خواهید آورد.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram