سیستم امنیتی مراقبتی یوزآلارم

YOOZALARM Security System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیت امنیتی مراقبتی هوشمند یوزالارم

پک امنیتی هوشمند yooz alarm kit1 قابل اتصال به خانه هوشمند

کیت امنیتی مراقبتی یوزالارم

پک امنیتی هوشمند yooz alarm kit2

دوربین هوشمند یوزالارم

دوربین هوشمند قابل اتصال به سیستم امنیتی

ریموت امنیتی یوزالارم

ریموت سیستم امنیتی با پشتیبانی از فرکانس 433

آژیر امنیتی بی سیم

آژیر امنیتی بی سیم یوزالارم با پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور حرکت سقفی یوزالارم

سنسور حرکتی سقفی امنیتی پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور حرکت امنیتی یوزالارم

سنسور تشخیص حرکت امنیتی پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور حرکتی امنیتی PET

سنسور حرکت PET پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور درب و پنجره یک طرفه یوزالارم

سنسور درب یک طرفه امنیتی با پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور درب و پنجره دوطرفه یوزالارم

سنسور درب دوطرفه امنیتی با پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور شکست شیشه یوزالارم

سنسور شکست شیشه امنیتی پشتیبانی از فرکانس 433

دکمه سلامتی یوزالارم

دکمه وضعیت اورژانسی پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور نشت آب

سنسور نشت آب امنیتی پشتیبانی از فرکانس 433

سنسور حرکت خطی

سنسور حضور پرده ای – خطی بی سیم

سنسور نشت گاز 

سنسور نشت گاز بی سیم هوشمند

سنسور دود

سنسور دود بی سیم هوشمند

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram